Springvand

Flydespringvand har den egenskab at de følger vandstanden og er derfor velegnet til mindre damme og natursøer hvor vandstanden kan variere mere end normalt.

Vælg imellem: