Filtre

Filtre til havedammen er nødvendigt hvis man vil have klart og rent vand og en ordentlig vandkvalitet.

Man kan dele filtre op i:

- Trykfiltre, der typisk brugestil mindre og mellemstore damme. Trykfiltrene kan graves ned, så kun toppen stikker fri af jorden. Det rensede vand kan ledes højere end selve filtret, for eksempel til et åløb eller et vandfald.

- Rislefiltre, hvor vandet pumpes op til filteret, hvorfra tyngdekraften leder det tilbage igen. Rislefiltrene kan bruges til alle dam-størrelser, men udløbet skal stå højere end vandspejlet, for at vandet kan løbe tilbage i dammen.

- Gravitationsfiltre, hvor vandet selv løber ind i filtret fra havedammen via et bunddræn/overfladeskimmer. Pumpen placeres efter filteret og pumper vandet retur til dammen. Også her kan returvandet hæves højere end filteret.

- Undervandsfiltre, designet til små og mindre damme, hvor der ikke er plads til at have et filter stående uden for dammen og/eller man ikke vil have slanger og rør ind over kanten på dammen. Der er oftest samlet pumpe, UVC enhed og filter i én enhed, som placeres på bunden af dammen.

Vælg imellem: